កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមរតនះវិបុលបានផលិតរឿងអបរំខ្លីមួយដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកខ្លាំងនៅក្នុងបញ្ដាញសង្គម…
ក្នុងនោះក៏មានការចូលសំដែងពីតារាក្មេងៗល្បីៗនៃក្រុមរតនះវិបុល នឹងជាពិសេសក៏មានការចូលរួមសំដែងពី លោកឳប៊ុនលី ដែលជាគ្រូនៃគ្រូច្បាប់ស្រូបទាញ និងជាCEO នៃក្រុមហ៊ុន UNIVERE BY OV BONLY Co.,LTD ដែលកំពុងតែល្បីនៅក្នុងលោកOnline សូមទស្សនាវីដេអូនៅខាងក្រោម

នេះlink រឿងលោកឪកំសត់
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1763050500503529&id=667987766676480

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here