កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកឳប៊ុនលី ដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនផលិតផលសម្រស់Universe បានធ្វើការឡាយបញ្ជាក់ប្រាប់អំពីការចែកចាយនូវ អាកុល សាប្រាយ (ALCOHOL SPRAY 75%) សម្រាប់បាញ់សម្លាប់មេរោគចំនួន 2000ដប់ដល់ទីតាំងដែលខ្វះខាត ដោយឥត់គិតថ្លៃ ។

នៅពេលនេះក៏មានមណ្ឌលសុខភាពមួយចំនួន ក៏ដូចជាមណ្ឌលសុខភាព ជយោ ក៏ទទួលបានសាប្រាយចំនួន50ដបពីលោកឳប៊ុនលីផងដែរ..
ហើយលោកឳប៊ុនលីក៏បានផុសរសើមណ្ឌលសុខភាព ជយោនៅក្នុងFacebook ផ្លូវការរបស់លោកថា៖
អរគុណបាទ 🙏🙏 សែនស្រលាញ់មណ្ឌលសុខភាព ជយោណាស់ ទីធ្លាស្អាត ពេទ្យល្អ ជាពិសេសប្រធានមណ្ឌល ស្រលាញ់និងការពាររួមគ្នាទប់ស្កាត់ ជំងឺមួយនេះ , ត្រៀមបន្ត សម្រាប់មណ្ឌលសុខភាព ចំនួនប្រាំពីរទៀត ទទួលនូវទឹកចិត្ត ពី Universe សែនស្រលាញ់បងប្អូន រួមលោក 2000ដបត្រៀមចេញបន្ត 🙏🙏🙌🙌

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here