Universe-News Home Ads 1
Universe-News Home Ads 2
Universe-News Home Ads 3

ព័ត៌មានចក្រវាឡញូរស៍

គន្លឹះ និងការអប់រំ

គន្លីះងាយៗ​នៃ​ការ​លុប​ឬ​ប្ដូរ​ទីតាំង​កម្មវិធី​លើ iOS 13 ដោយ​មិន​ចាំបាច់​ចុច​លើ Rearrange Apps

ចំពោះប្រិយមិត្តអ្នកអាន ដែលធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ iPhone ឬ iPad ពីមុនៗមក ប្រាកដជាដឹងហើយថា ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការណ៍ iOS គឺមានភាពងាយស្រួល បញ្ជាមុខងារទូទៅពិតមែន ហើយមួយក្នុងចំណោមនោះ គឺជាការបញ្ជាឲ្យលុប ឬ ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងកម្មវិធី...

អត្ថបទសំខាន់

ព័ត៌មានជាតិ និងអន្តរជាតិ

អត្ថបទពេញនិយម

អត្ថបទមានកាបញ្ចេញមតិច្រើន

អចលនទ្រព្យ និងទំនិញផ្សេងៗ

ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Universe-News Sidebar Ads
x